Talent Leader

Nền tảng tài liệu trực tuyến, dịch vụ cho doanh nghiệp

Tài Liệu Quản Trị Vận Hành

 • course 01

  course 01 Phạm Thống Nhất

  Ứng dụng mô hình quản trị OKR trong doanh nghiệp

  699.000đ 2.000.000đ -70%
 • course 01

  course 01 Dương Ngọc Dũng

  Combo khóa học online: Giám Đốc Điều Hành ...

  699.000đ 2.000.000đ -65%
 • course 01

  course 01 Dương Ngọc Dũng

  Kỹ năng đàm phán thành công

  199.000đ 600.000đ -65%
 • course 01

  course 01 Dương Ngọc Dũng

  Nghệ thuật quản trị chiến lược thành công

  199.000đ 600.000đ -65%
 • course 01

  course 01 Sodes

  Bộ Tài Liệu Xây Dựng Hệ Thống KPI

  1.150.000đ 1.650.000đ -40%
 • course 01

  course 01 OnlineDocs Elite

  Quy trình iso

  699.000đ 899đ -22%
 • course 01

  course 01 OnlineDocs Elite

  Bộ Tài Liệu Lập Kế Hoạch Tổng Thể

  799.000đ 999.000đ -20%
 • course 01

  course 01 OnlineDocs Elite

  99+ Quy Trình Mẫu Phòng Ban

  599.000đ 799.000đ -24%
 • course 01

  course 01 Sodes

  Bộ Tài Liệu Xây Dựng Quy Trình Quản Lý

  1.350.000đ 1.950.000đ -30%
 • course 01

  course 01 Sodes

  Bộ Tài Liệu Quản Trị Doanh Nghiệp Toàn Diện

  1.850.000đ 2.150.000đ -20%
 • course 01

  course 01 Sodes

  Bộ Tài Liệu Lương 3P

  1.150.000đ 1.650.000đ -30%
 • course 01

  course 01 OnlineDocs Elite

  Bộ Tài Liệu Báo Cáo Quản Trị Nội Bộ

  699.000đ 899.000đ -22%
THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua email về tài liệu và các dịch vụ cho doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ