Talent Leader

Nền tảng tài liệu trực tuyến, dịch vụ cho doanh nghiệp
Trần Quang Vũ
1

Trần Quang Vũ

Giảng viên Trần Quang Vũ hiện đang là chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực Visual Thinking - Tư duy hình ảnh


  • Giảng viên Trần Quang Vũ hiện đang là chuyên gia giảng dạy trong lĩnh vực Visual Thinking - Tư duy hình ảnh.
  • Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và ứng dụng Visual Thinking vào giáo dục, kinh doanh, huấn luyện... và hiệu quả của nó còn được lan tỏa với những giá trị tốt đẹp, anh cũng từng tham gia tại truyền hình với vai trò chuyên gia tại chương trình VTV3.
  • Hiện tại, anh đang là Trainer , đã từng giảng dạy tại Vietfuture, Prepo, Topica, HRP... và nhiều doanh nghiệp khác.

Khóa học liên quan

THEO DÕI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI
Đăng ký để nhận thông tin cập nhật qua email về tài liệu và các dịch vụ cho doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ